Dagsorden til generalforsamlingen 28.3.2019

Dagsorden til dagens generalforsamling er: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægten, jf. forslag og notat af …

Dagsorden til generalforsamlingen 28.3.2019 Læs mere »