I foreningen for Ry Svømmehal har vi højt til loftet, store ambitioner og vi elsker at få lov til at drømme. Samtidig anerkender vi også vigtigheden i at være realistiske, og det faktum, at vi først og fremmest har brug for helt basale svømmefaciliteter i Ry. Derfor har vi skabt et overblik både over de faciliteter, som skal danne fundamentet for, at byens borgere kan benytte svømmefaciliteter på lige fod med eksempelvis Skanderborg og Them, og endvidere over de faciliteter, som indtil videre er drømme, og som skal ved en eventuel realisering skal finansieres på alternativ vis.

 

Basisfaciliteter

 • Svømmebassin; 25 x 12,5 meter
 • To vipper; henholdsvis 1 og 3 meter
 • Behandlings-/varmtvandsbassin; 12,5 x 6,25 meter
 • Spa og Sauna

Ovenstående faciliteter er indeholdt i anlægsbudgettet, hvorimod nedenstående faciliteter ved en eventuel realisering planlægges som

Illustration: GPP Arkitekter, afspejler ikke nødvendigvis Ry Svømmehal projektet

sponsorfaciliteter, finansieret og vedligeholdt af sponsorer eks. lokale virksomheder.

 

Øvrige faciliteter

Leg & Læringsområde:

 • Legebassin
 • Vandkanoner
 • Små rutsjebaner
 • Ryk/sprøjt funktioner – etc.

Vandlabyrint
Der kommer vand til et labyrintsystem med sluser, skotter, vandmølle m.v. Der kommer kun vand i renden, når den aktivt betjenes med en ”pumpe”.

Motionscykler
Cyklerne driver hver en vandsøjle i et gennemsigtigt rør. I vandsøjlen er der en farvet flyder, med hvilken dagens højeste punkt markeres, og der dannes grobund for et konkurrencemoment. Endvidere, kan man med en omskifter få de to cykler til at drive den samme søjle, hvilket pludselig giver anledning til at øve samarbejdskundskaberne med eksempelvis en far/søn mulighed for et ”godt resultat”. Der kunne evt. laves en kW udlæsning på cyklerne, som vises på et scoreboard.

Ovenstående leg og læringsfaciliteter kan evt. udbygges og understøttes med målere, aflæsningsmuligheder (f.eks. kW produceret/forbrugt), plancher, prøveudtag, lydfiler mv. Det vil give stor universel værdi, hvis et besøg i Ry Svømmehal kan skabe en forståelse imellem forbrug, behov, og løsninger.

 

Udendørs:

White Water Rafting
Bygningens tag/områdets hældning udnyttes til en kraftig vandstrøm, der er når f.eks. 3 motionscykler anvendes på samme tid – med en vis kraft. Stationen kræver samarbejde i mellem mindst
fire personer, og vil automatisk slukke, når cyklerne ikke betjenes.

Arkimedes’ skrue:
Anvendes til at føde et lille bækforløb – evt. med skotter, dæmninger og små træbåde, som laves af brugerne selv i et lille værksted under halvtag.

Højhuset:
To håndbetjente pumper, der pumper vand op i gennemsigtige rør. På rørene er der monteret åbne vandhaner, der leder lidt vand ud, i takt med, at vandet pumpes højere op. Vandet, der kommer ud af hanerne, driver en lille vandmølle, der kan tænde for en elpære, lyd el.lign.

Vandkanoner:
Ram din ven eller fjende. Der kan etableres læ-/gemmemuligheder. Vandkanonerne designes med små håndsving – deste mere der drejes, desto længere kommer vandstrålen ud, og brugerne får erfaringer med vandets effekt og kraft.

Vildmarksbade:
Der stilles udendørs bade til rådighed, der opvarmes med brænde, der er CO2 neutralt, og som inddrager brugerne aktivt, og dermed naturligt formidler sammenhæng imellem energiforbrug, effekt, og virkning.

 

I teknikrummet:

Prøvestationer:
Der etableres en række prøvestationer, hvor der kan tilkobles forskellige komponenter.

Målepunker:
Der etableres flere aftapningsmuligheder, så det bliver muligt at analyserer vandkvaliteten, forskellige steder i systemet.

Fremtidssikring af vandbehandlingstyper:
Det tekniske anlæg designes så der er plads til, på sigt, at indbygge nye/supplerende vandbehandlingsmetoder.

Outdoor aktiviteter (ikke vandaktiviteter):

 • Klatrevæg på bygningen
 • Bålpladser/grill
 • Borde & bænke
 • Område med halvtag udført i genbrugsmaterialer
 • Rutsjebaner
 • Tovbane

Diverse almindelige lavteknologiske udendørs aktiviteter; skak, kongespil