Foreningen Ry Svømmehal arbejder for at etablere svømmefaciliteter i Ry. Ry Svømmehal er borgernes fællesprojekt med bestyrelsen for Ry Svømmehal som facilitator og styrende enhed frem til og med, at etableringen er en realitet. Målet er inden år 2022. Fællesskab, lokale kræfter og naturen er tre centrale ressourcer, som kendetegner Ry og som sættes i spil for at skabe svømmefaciliteter i Ry.

Svømmehaller i Skanderborg Kommune står højest på skoleelevernes ønskeliste.
Med kun én decideret svømmehal i Skanderborg Kommune er der statistisk set 58.094 borgere om at dele kommunens eneste reelle svømmehal (en svømmehal med mindst et 25 meter bassin), hvilket er mere end dobbelt så mange som på landsplan (22.406 borgere pr. svømmehal). Det er muligvis også årsagen til, at andelen af skoleelever, der går til svømning eller kommer i en svømmehal, er lavere end i landet som helhed. Svømmehal er da også den facilitetstype, som flest skoleelever ønsker, viser tal fra en spørgeskemaundersøgelse. Svømmefaciliteter i Ry vil give byens og omegnens mange skoleelever mulighed for at komme i svømmehal, men det vil samtidig være et stort aktiv for byens foreninger, familier og ældre.

Fællesskabt projekt

llustration: GPP Arkitekter, afspejler ikke nødvendigvis Ry Svømmehal projektet

Svømmehalsprojektet i Ry lægger vægt på borger- og brugerinddragelse i alle processens faser. Den indledende fase i projektet har derfor været at konstituere og fusionere foreninger, skabe rammerne for borgernes inddragelse og medskabelse og formulere en projektbeskrivelse med henblik på partnerskaber med lokale virksomheder og evt. kommunen. Derudover har fokus været at søge kapital og midler til foreningens nuværende drift - et arbejde der arbejdes videre med.

I 2019 går svømmehalsprojektet ind i en ny fase, som fokuserer på konkretisering og realisering af projektet. Med afsæt i nuværende projektbeskrivelse konkretiseres organiserings- og finansieringsmodel og der arbejdes med beliggenhed, arkitektur og faciliteter. Projektet skal beskrives, visualiseres og fortælles, så vi sikrer opbakning fra Kommune og virksomheder samt den folkelige opbakning fra Ry borgerne som ambassadører for projektet. Det gøres blandt andet ved at styrke kommunikationen digitalt på hjemmeside og sociale medier, samt analogt gennem events og møder.

Ry Svømmehal skabes gennem partnerskaber, fælleskab og ildsjæle, og bliver et aktiv for alle.

Ry Svømmehal tager udgangspunkt i bæredygtige løsninger, energioptimering, lokale partnerskaber, og socialt ansvar.
Ry Svømmehal skal være et ambitiøst center for vandteknologi, bæredygtige løsninger, innovation, leg, læring og bevægelse, og tilbyde unikke og utraditionelle undervisningsmuligheder.

Ry Svømmehal vil invitere svømmere, skadede med behov for genoptræning, familier med børn, unge mennesker, mødregrupper, ældre, motionister, skoler og andre uddannelsessteder m.fl. ind til et unikt tilbud om mulighed for at bevæge sig, lege lære, og samtidig interagere socialt – samtidig med at forståelsen af fysikkens love ved ”hands on” oplevelser, helt naturligt bliver en del af oplevelserne i centret.