Rys Svømmefaciliteter består af egen inspirerede vand- og aktivitetsfaciliteter, der samler det bedste af Søhøjlandet og supplere de mange udendørsudfoldelsesmuligheder, der findes i og omkring Ry. Tematisk er udgangspunktet det lokale naturlandskab og rummer både udendørs og indendørs anlæg. Med sin variation af faciliteter vil en bred vifte af lokale og udefrakommende brugere få øget mulighed for at lære at svømme samt opleve øget tilgængelighed til leg, læring og motion. Oplevelsen af outdoor livet i og omkring Ry udvides med aktiviteter som eksempelvis indendørs kajaktræning, vandsport, naturvidenskabelig vandleg inspireret af egnens natur, kulturlandskab og produktionshistorie.

Fællesskab, lokale kræfter og naturen er tre centrale ressourcer som kendetegner Ry og som skal sættes i spil for at skabe svømmefaciliteter i Ry.

llustration: GPP Arkitekter, afspejler ikke nødvendigvis Ry Svømmehal projektet

Det er borgernes fællesprojekt med bestyrelsen for Ry Svømmehal som facilitator og styrende enhed frem til og med etablering af svømmehallen.
Bestyrelsen i Ry Svømmehal ønsker, sammen med byens borgere, virksomheder, institutioner og foreninger, at belyse behov, ønsker og mulighederne for etablering af svømmefaciliteter i Ry. Det gør bestyrelsen ved at:

  • Motivere og mobilisere ressourcer og kompetencer
  • Skabe mening og retning
  • Skabe værdi lokalt og internationaltPrincippet er derfor: Med andre - gennem andre - for alle!

Realisering af Svømmefaciliteter i Ry tager udgangspunkt i et lokalsamfund midt i naturen. Derfor er cirkulær økonomi højt på dagsordenen og ønsket er derfor at skabe en svømmehal der er:

  • Bygget og driftes med et minimum af affald,
  • Opgørelse af CO2 udledning fra anlægsfasen,
  • CO2 neutral i drift,
  • Brug af naturmaterialer og lokale genbrugsmaterialer til byggeriet,
  • Imødekommende ift. tekniske og forretningsmæssige løsninger, der øger bæredygtighed.

Bestyrelsens vision er at:
Alt hvad bestyrelsen gør, har til formål at skabe værdi for de nuværende og kommende borgere. Vi skal tage ansvar ved at inddrage bæredygtighed således; både sociale, miljømæssig og ikke mindst økonomiske aspekter er hinandens forudsætninger.

MARKEDSFØRING

Som et led i at synliggøre projektet for borgerne og samarbejdspartnere, bruger vi midler på konsulenter, hjemmeside, annoncer og tryksager.

ANØSGNINGER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet bliver kun en realitet hvis vi får støtte og midler fra fonde og samarbejdspartnere. Derfor bruger vi midler på at lave professionelle ansøgninger og kontakter til potentielle samarbejdspartnere.

INVESTERINGSPROJEKT

En veludført professionel projektbeskrivelse er en vigtig del af muligheden for at fonde midler og indgå partnerskaber, derfor bruger vi midler til konsulenter og fagpersoner der har erfaring med sådanne projekter.

BORGERINDDRAGELSE

Ry Svømmehal er primært borgernes projekt, derfor bruger vi midler til at arrangere events hvor borgerne orienteres og bidrager til projektets tilblivelse.