Ambitionen for projektet er i sin helhed at minimere klimaftrykket mest muligt i byggefasen, at gøre den fremtidige drift CO2 neutral, og at driften understøtter en socialøkonomisk virksomhed, så projektet favner så bredt som muligt – fra forskere og undervisere, over fagpersoner og almindelige brugere, til samfundets mest udsatte. Projektet skal designes og planlægges, så det opføres og drives med udgangspunkt i lokale ressourcer, og cirkulær økonomi.

Nedenfor har vi forsøgt at samle nogle af vores tanker omkring, hvordan en bæredygtig svømmehal i Ry kan formes og etableres. Vi understreger, at intet af nedenstående nødvendigvis er retvisende for, hvordan den endelige svømmehal opføres, men derimod et udtryk for foreningens og dennes samarbejdspartneres tanker, idéer og ønsker.

Først og fremmest er arkitekturen afgørende for, at det er muligt at indfri ambitionerne om et lille klima og CO2 aftryk, da arkitekturen skaber de fysiske rammer for projektet. Bygningen skal indarbejdes i landskabet, så den fremstår som en naturlig del af området. Klimaskallen skal være aktiv – dvs. beklædt med solceller, der leverer strøm til bygningens drift.

Regnvand opsamles, og anvendes i forbindelse med bygningens og faciliteternes drift.
Det undersøges, om det er muligt at anvende jordvarme/termisk varme, i forbindelse med bygningens og faciliteternes opvarmning. Bygningens og faciliteterne energioptimeres med den nyeste udvikling inden for isolering, natsænkningssystemer, udluftningssystem, og genbrug af vand.

Et bærende produkt, og udtryk, er de træer, der naturligt findes i de omkringliggende skove (eksempelvis fyr, gran, eg og bøg) og jorden som centeret bygges på – og i. Svømmefaciliteternes vandsystem designes, så det kan fungere med lavkloring, for mindst muligt kemikaliforbrug og dermed klimabelastning. Der etableres forsøgsstationer, så det fremadrettet er muligt at afsøge muligheder for på sigt at indarbejde nye rensnings- og vandbehandlingsmetoder, for at fremme disse mest muligt.

Parkerings- og gangarealer monteres med en lys belægning (kontra konventionel asfalt), så arealerne
reflekterer solens stråler, i stedet for at bidrage til lagring af varme. På parkeringsarealerne overdækkes et antal af parkeringsbåsene. Tagfladerne over parkeringsbåsene dækkes med solceller, der forsyner lade-stationer for elbiler. Scoreboards viser dagens fremstillede energi.