Kære alle

På generalforsamlingen i Ry Svømmehal d. 10. september besluttedes det, at sammenlægge to eksisterende svømmehalsforeninger i Ry for styrke arbejdet for at skaffe svømmefaciliteter til Ry.

Indtil 10. september har der nemlig været to foreninger oprettet med formålet at få etableret svømmefaciliteter i Ry. En aktiv forening oprettet i 2016 og en forening oprettet i 1987, der i mange år har været inaktiv.

Foreningsbestyrelsen af 2016 overtog i april foreningen af 1987 samt alle dens aktiver - og herunder et større pengebeløb. Det har længe været et ønske, at samle de to i én forening og videreføre arbejdet under et. Foreningen af 2016 er via to generalforsamlinger i september 2018 derfor blevet nedlagt og dens formue og aktiviteter er nu blevet overdraget til foreningen af 1987, så der nu kun er én samlet og stærkere forening.

Bestyrelsen håber, at du stadig er interesseret i, at der kommer svømmefaciliteter til Ry, og at du derfor vil genoptage dit medlemskab. Ved at tegne medlemsskab af svømmehalsforeningen sender du et klart signal til politikerne om din opbakning til projektet, (jo flere vi er desto bedre), og du støtter bestyrelsens arbejde for at skaffe flere midler og til kunne ansætte professionelle konsulenter og fundraisere.

Ønsker du, at genoptage dit medlemsskab kan du gøre det lige her.

Vi ser frem til at høre fra dig, jo flere vi er, jo større mulighed har vi for at få en over 30 år gammel drøm om at få svømmefaciliteter til Ry gjort til virkelighed.

Referater fra de to generalforsamlinger er sendt ud til alle medlemmer af foreningen 2016 pr. mail.